Backend әзірлеушісі

Жариялану күні:

15.03.2023

Бос орын жабылды

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 2-3 жыл.

Жұмыс кестесі: толық жұмыс күні.

Технологияның негізгі стегі:
— .NET Core/Python.
— PostgreSQL.
— RabbitMQ.
— Redis.
— Mongo.
— Git.
— Docker.
— CI/CD.
— Nginx.

Кандидатқа қойылатын талаптар:
— ОP, SOLID, CQRS туралы білім.
— Дизайнның негізгі заңдылықтарын білу.
— Командада жұмыс істей білу.
— Нақты түсіндіре білу.
— Техникалық құжаттаманы ағылшын тілінде оқу.
— JavaScript/TypeScript, NodeJS, ReactJS, HTML, CSS-ті білу плюс болады.

Міндеттері:
— Модуль/веб-қосымшаның архитектурасын жобалау.
— Веб-қосымшалар мен қызметтерді әзірлеу және жетілдіру.
— Веб-қосымшаларды оңтайландыру.
— Даму процесін автоматтандыру және дамыту.

Үн қату
Барлық толтыруға міндетті өрістер